Wniosek kredytowy

Wniosek kredytowy

Aby móc uzyskać kredyt gotówkowy w placówce bankowej musimy najpierw złożyć wniosek kredytowy, na podstawie, którego pieniądze zostaną nam przyznane. Jednym z najważniejszych elementów wniosku kredytowego jest uwzględnienie kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz cykl jego całej realizacji. Dodatkowo musi zostać tutaj ujęta także struktura finansowania nakładów, a także okres karencji spłaty kapitału czy odsetek. Oprócz tego do naszego wniosku kredytowego musimy też dołączyć sporą ilość dokumentów oraz informacji. Informacjami tymi są przede wszystkim bilans i rachunek wyników za rok ubiegły a także bieżące sprawozdanie o wynikach finansowych, czy też informacja o przewidywanej w okresie kredytowania sytuacji finansowo-majątkowej oraz płatniczej. W tej informacji umieścić należy wielkość naszej sprzedaży, kosztów, a także wyniku finansowego. Niezbędne jest też zeznanie o uregulowaniu zobowiązań podatkowych.

Zdolność kredytowa

Instytucjom bankowym wystarczy jedno spojrzenia, by ocenić maksymalną zdolność kredytową i płatniczą potencjalnych klientów, którzy składają wniosek o przyznanie kredytu gotówkowego. Oprócz tego, jeśli instytucja bankowa obawia się złej oceny zdolności kredytowej swego klienta, zwraca się z prośbą o pomoc do Rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ten sposób nie zachodzi mowa o jakiejkolwiek pomyłce w ocenie zdolności spłaty zobowiązania zaciągniętego w banku. Okazuje się, bowiem, że zdolność spłaty kredytu odgrywa kluczową rolę w tym, aby bank w pozytywny sposób ocenił możliwość przyznania nam kredytu gotówkowego. Jeśli nie mamy dochodów, nie mamy tym samym zdolności kredytowej, co z kolei uniemożliwia nam podjecie kredytu. Tylko wystarczające środki finansowe, jakie co miesiąc wpływają na nasze konto powodują, ze kredyt jest w zasięgu naszej ręki, a my możemy spełnić swe największe oczekiwania pod względem materialnym.