Kredyty konsumpcyjne i hipoteczne dla osób fizycznych

Kredyty konsumpcyjne i hipoteczne dla osób fizycznych

 

Banki oferują kredyty gotówkowe zarówno dla osób fizycznych jak i firm oraz przedsiębiorstw. Osoby fizyczne chętniej korzystają z kredytu w celu sfinansowania wymarzonych wakacji czy zakupu nowego sprzętu. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest również zaciąganie kredytów pod hipotekę. Nowe mieszkanie wszakże to marzenie wielu nie tylko młodych. Spośród dostępnych na rynku ofert możemy wyróżnić pięć podstawowych rodzajów kredytowania. Pierwszym z nich jest kredyt konsumpcyjny. Kredyty gotówkowe określane tym mianem są przeznaczone przede wszystkim na zaspokojenie określonych potrzeb bieżących. Mowa tu przede wszystkim o zakupie nowego sprzętu. Okres spłaty całości zadłużenia może wynosić w tym przypadku od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Kredyty hipoteczne przyznawane są na zakup nieruchomości a także realizację inwestycji budowlanej. Tu okres spłaty zadłużenia sięga nawet kilkudziesięciu lat. Umowa z kolei składa się z wielu złożonych warunków. Kredyty hipoteczne są jednymi z najtrudniejszych do uzyskania.

 

 

Kredytowanie konsolidacyjne

 

 

Kolejną grupą kredytów cieszących się dużym powodzeniem są kredyty konsolidacyjne. Przeznaczone przede wszystkim dla wszystkich tych, którzy mają problem ze spłatą zaciągniętych kredytów czy pożyczek. Kredyty gotówkowe o charakterze konsolidacyjnym obniżają miesięczną ratę oraz znacznie ułatwiają spłatę posiadanych zobowiązań. Karta kredytowa jest produktem kredytowym bezpośrednio połączonym z kontem bankowym oraz limitem kredytowym przyznawanym przez bank. W ustalonym czasie kredytobiorca może wykorzystać udostępnioną przez bank kwotę. W przypadku, kiedy pieniądze zostaną zwrócone w ustalonym terminie, klient zostaje zwolniony ze spłaty należnych odsetek. Wyróżniamy także inne podziały kredytów bankowych, które są bezpośrednio związane z okresem ich spłaty czy przedmiotem umowy. Możemy wyróżnić trzy rodzaje kredytowania, bazując na terminach spłaty zaciągniętego zobowiązania. Kredyty krótkoterminowe przyznawane są przez banki na okres 1 roku. Średnioterminowe z kolei cechuje termin spłat sięgający od roku do trzech lat. Długoterminowe natomiast przekraczają trzy lata spłaty. Natomiast, jeśli podstawowym kryterium podziału będzie przedmiot umowy, kredyt bankowy możemy podzielić na: kredyt mieszkaniowy, tj. hipoteczny oraz o zabezpieczeniu innym niż hipoteka, kredyt konsumpcyjny, z rozróżnieniem na kredyt gotówkowy, samochodowy, studencki, kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

 

 

Kredyty odnawialne i nieodnawialne

 

 

Kredyty gotówkowe można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Kredyty odnawialne zwiększają kwoty dostępne dla wypłat ograniczonych przez kredytodawcę limitem, ustalanym na podstawie wysokości zaciągniętego kredytu. Kredyty nieodnawialne z kolei to te, które mogą być wykorzystane tylko raz, natomiast spłata należnego kapitału w żaden sposób nie zwiększa kwoty kredytu dostępnej do wypłaty. Kredyty gotówkowe mogą być przyznawane zarówno w walucie obowiązującej w danym kraju jak również w dewizach. W tym konkretnym przypadku będą to kredyty w złotówkach lub w obcej walucie. Warto wiedzieć, że kredyty w Polsce denominowane są w walucie wymienialnej. Oznacza to mniej więcej tyle, że kredyt przyznawany jest w walutach obcych, która jest zarówno przeliczana jak i wypłacana w złotówkach. Jest to chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie, zważając na słynne swego czasu kredytowanie udzielane we frankach szwajcarskich. W tym przypadku strata gotówki w żadnym wypadku nam nie grozi.