Kredyt gotówkowy dla młodych osób

Kredyt gotówkowy dla młodych osób

Obecnie aby móc zakupić swoje pierwsze własne mieszkanie wiele osób zwłaszcza młodych osób decyduje się na dopłaty finansowe jakie realizowane są przez państwo. W Polsce takim programem dofinansowującym jest „Mieszkanie dla Młodych”. Jest to rządowy program wsparcia młodych ludzi, którzy decyduje się na nabycie pierwszego czy to lokalu mieszkalnego albo też domu jednorodzinnego.

Zasady realizowania programu MDM regulowane są przez ustawę jaka została zawarta w 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młode osoby. Podana wyżej ustawa określa również zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat Finansowego wsparcia odnoszącego się do nabycia lokalu mieszkaniowego albo też domu. Oprócz tego reguluje ona zasady zwrotu ze środków budżetów państwa części wydatków jakie zostały poniesione w wyniku zakupu potrzebnych materiałów budowlanych przez osoby fizyczne związane z budową pierwsze domu jednorodzinnego.

Należy dodać, że w 2015 roku nastąpiła nowelizacja programu „Mieszkania dla Młodych” . Na jej mocy ustalona została możliwość nabycia dowolnej nieruchomości mieszkalnej.

W podanym artykule mieszkanie definiowana jest jedynie jako lokal mieszkalnym albo też jako dom jednorodzinny.

W ramach ustawy pomoc finansowa może być także przeznaczona na budowę pierwszego, własnego domu jednorodzinnego w systemie gospodarczy. Ważne jest jednak to aby pozwolenie na budowę tego domu zostało wydane po 1 stycznia 2014 roku. Dodatkowo ustawa ta określiła iż możliwe jest zyskanie pomocy na otrzymanie zwrotu z podatku VAT za zakupione materiały budowlane ale które nie mają związku z kredytem mieszkalnym. W praktyce oznacza to, że osoby zainteresowane taką pomocą nie muszą zaciągać w banku kredytu hipotecznego jaki przeznaczony jest na budowę domu. Oprócz tego należy dodać, że funkcjonujące w kraju banki nie pośredniczą w celu uzyskania tego podatku. Osoba budująca dom samodzielnie aby uzyskać zwrot podatku VAT musi składać odpowiednie dokumenty w Urzędzie Skarbowym.

Omawiany program dofinansowania kredytu hipotecznego „Mieszkanie dla Młodych” skierowany jest zarówno do małżeństw,osób samotnych do 35 roku życia. Z kolei w przypadku brany będzie pod uwagę wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym to dana osoba ukończy 35 lat. Najważniejszym warunkiem otrzymania takiej pomocy jest to aby do dnia zawarcia umowy osoby nie były właścicielami czy też współwłaścicielami innego domu, mieszkania, a nabywane mieszkanie służyło jedynie do zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych.

Z kolei w przypadku kiedy to nabywcami są małżonkowie warunek nieposiadania mieszkania odnosi się do obojga małżonków. Co w praktyce oznacza, że zarówno oni jako małżonkowie jak i jako osoby oddzielne fizyczne nie mogą mieć innego mieszkania. Wówczas zgodnie z programem MDM bierze się pod uwagę dwie możliwości. Więcej informacji o kredytach znajdziemy tutaj.