Formularz informacyjny kredytu.

Formularz informacyjny kredytu.

Czym jest formularz informacyjny kredytu.

Wiele osób słyszało pojęcie formularza informacyjnego kredytu i wie co to jest i jak go czytać, ale są też osoby które nie do końca wiedzą po co jest taki formularz i jak go poprawnie interpretować. Banki, czy też skoki, czy też każda inna firma, która udziela pożyczek zanim zawrze z nami umowę kredytową przekazują specjalny formularz informacyjny. Taki dokument ma na celu poinformować nas o weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej, zwanej BIK. Obecnie obowiązujące przepisy nakazują, aby pokazać klientowi formularz zanim zostanie zawarta umowa kredytu. W formularzu tym znajduje się wiele informacji przez co wielu kredytobiorców tego nie czyta, a powinni gdyż część tych informacji jest bardzo ważna zwłaszcza dla nich. Czytając taki formularz dokładnie można uniknąć wielu niespodzianek, jakimi jest między innymi weryfikacja w BIK. Formularz informacyjny zawiera także listę kosztów jakie przyjdzie nam zapłacić razem z kredytem, co dla kredytobiorcy powinno być bardzo ważne. W przypadku konsumentów, a nie kredytobiorców nie jest wymagane przesłanie formularza informacyjnego przed podpisaniem umowy. W niektórych przypadkach jest też możliwość wysłania takiego formularza nieco później. Porównywarka kredytów gotówkowych to narzędzie, które zdecydowanie ułatwi Ci wybór oferty.

Ustawa o kredycie konsumenckim.

W Ustawie o kredycie konsumenckim pokazane są trzy wzory formularzy informacyjnych, jakie mają obowiązek stosować banki, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe i inne firmy pożyczkowe. Dla kredytów w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym, dla kredytów zabezpieczonych hipoteką i dla pozostałych kredytów jakie udzielane są konsumentom jest inny wzór takiego formularza. Formularz nie może być zmieniany ani przed osobę kredytodawcy, ani przez pożyczkodawców. Jest on ustanowiony na mocy ustawy i taki ma pozostać. Każda zmiana objęta jest sankcją ze strony UOKIK.

Co warto sprawdzić na formularzu informacyjnym.

Warto sprawdzić w formularzu informacyjnym kilka ważnych danych jakie powinny się tam znaleźć. Powinno się sprawdzić nazwę oraz adres kredytodawcy oraz okres na jaki obowiązuje umowa kredytu. Warto zwrócić uwagę na stopę oprocentowania kredytu, zasady na jakich zostanie on udzielony, jaka jest jego całkowita kwota, a także w jaki sposób pożyczone środki zostaną nam wypłacone. W formularzu powinna być wskazana rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota do zwrotu łącznie z kosztami kredytu, a także stopa oprocentowania długu w przypadku jego przeterminowania. Formularzu powinna znaleźć się informacja odnośnie zasad i terminów spłaty zadłużenia, a także czy konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu. Powinniśmy też znaleźć informację jakie będą ewentualne skutki braku płatności, a także powinny znaleźć się bazy danych jakie sprawdza kredytodawca lub pożyczkodawca. Takimi bazami danych jest między innymi BIK, oraz BIG InfoMonitor. Często historia w BIK jest decydująca w przyznaniu nam kredytu.